המהפכה בדיני המשפחה

השנה שחלפה היתה מאתגרת בעבור שופטים בבתי המשפט למשפחה שנדרשו ליישם את פסיקת בית המשפט העליון מיולי 2017, המהווה מהפכה של ממש בדיני המשפחה בכל הנוגע למאזן הכלכלי בין הורים וממש לא רק. היות שמדובר בתהליכים שיש להטמיע אותם בשגרת החיים עוד נכונו בשנה המתחדשת הכרעות מרתקות. בפסק דין מקיף ומרתק ביטל בית המשפט העליון, […]

על האמת והגישור

סכסוך משפחתי יש לנהל מחוץ לכותלי בית המשפט הסדרה באמצעות משפט משמעה תמיד שהאחד ״זכה״ והאחר ״הפסיד״ ולא תמיד בצדק. נגרם נזק כספי הדדי דווקא בזמן שבו הנאבקים מתפצלים לשני משקי בית וזקוקים לכל המשאבים הכלכליים והנפשיים כדי לשרוד את המשבר המשפחתי. גישור הוא החלופה הטובה ביותר, הזולה ביותר, והמתאימה, ביותר  למצב המשפחתי הכאוב  אליו […]

את התיקון לחוק הפונדקאות, לפני קריאה שניה ושלישית, עדיין ניתן  לעצור.

קשה שלא להגיב להחלטת הכנסת שלא לכלול בני זוג מאותו המין [גברים], בתיקון לחוק הפונדקאות המתגבש, זאת אל מול התרת פונדקאות גם לנשים חד הוריות. התיקון, כפי שאושר, אינו חוקתי, וסותר מעיקרו את עקרון השוויון בפני החוק. עקרון זה הוגדר בפסיקה "כנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו", והוא מוגן מכוח חוק יסוד כבוד האדם […]