הגישור ככלי לפתרון משברים

כל הלבטים והקשיים בזוגיות וביחסים בתא המשפחתי יכולים להיפתר בהידברות. הליכי הגישור מקדמים שיח במקום שקשה לקיימו בד' אמות. הגישור מאפשר דיאלוג ופתיחות בין בני זוג לבין עצמם, בינם לבין ילדיהם, בין ילדים לבין עצמם ובין התא המשפחתי המצומצם לקרובים לו. הגישור מאפשר הקשבה ופתרון , לעיתים יצירתי, של לבטים על ידי הצדדים הלוקחים חלק בתהליך, בסיוע מגשר מקצועי ובעזרת אנשי מקצוע שהליווי שלהם מותאם לאופי הבעיה. נהוג לומר כי בהליך של גישור כל צד מרוויח, אין מנצחים ואין מנוצחים.

במקרה של שבר בתא המשפחתי שאיננו ניתן לאיחוי וכאשר בני זוג מחליטים להיפרד, משמש הליך הגישור אמצעי בדוק לפתרון המחלוקות בדרך לפירוק התא המשפחתי ולעריכתו של הסכם גירושין ויחסי ממון.  הליך גישור במקרה של פירוד מהווה תחליף הולם לפניה לערכאות שיפוטיות, הוא זול יותר ונעים בהרבה, אך אינו חוסם, במידה ונכשל, פניה לאפיקים חליפיים ובכללם,  להליך של בוררות המסתיים בפסק דין, הליך שניתן לקיימו אצלנו.

שלכם דיינה הר-אבן, מגשרת ובוררת