הזוגיות ובשברה חלילה חשיבותם של הסכמי ממון

חיי הנישואין הם הבטחה למסע מופלא בזמן אל העתיד.  הכל אפשרי –  שנים של אהבה מתממשת ומתחזקת הן אפשרות שאנחנו מייחלים לה בעת הנישואין,  אלא שעל סף דלתו של המסע הזה אל עבר שנות הנישואין אין באפשרותנו לדעת מה ילד יום.

הזוגיות היא פלא הבריאה. כבני אדם נולדנו אל מגוון אנושי רחב בינותיו אנחנו מפלסים את דרכנו. בסיפור הבריאה האגדתי, משביקש האדם מפלט מפני הבדידות נבראה בצלמו ובדמותו האישה. הקשר הזוגי הוא, איפוא, הכרח ומניין שנותיו כמניין ימיה של הבריאה. הקשר הזוגי הוא המבטיח את קיומה והמשכה של האנושות ואת הישרדות החיים.  אלא שבני אנוש מביאים אל הזוגיות את ה"אני" המתקשה , לעיתים, להכיל את עצמו, כל שכן את האחר השונה ממנו במהות.

זו עובדה שלא ניתן להעלים ממנה עין  ערב הנישואין.

המפגש עם בן הזוג האחר יוצר, איפוא, חיכוך מעצם טבעו. זה אינו אלא ביטוי להתנגשות בין רצונות סותרים של שניים, שלכל אחד אישיותו המורכבת, צרכיו, רצונותיו ותסכוליו. ה"אני" המבקש את דרכו ומבקש לעצמו מרחב מחיה בהוויה מורכבת זו לא תמיד מוצא את עצמו במרקם הזוגי שנתהווה בראשית החיים המשותפים.

איננו יכולים לעצום עין אל מול האפשרות כי ההבטחה לנצחיותם של הנישואין והחיים והמשותפים תקרוס אל מול מציאות החיים.

אנחנו יכולים, בתבונה, להכין את עצמנו מבעוד מועד לקראת האפשרות הרעה הזו ולייחל  לעצמנו שאפשרות שכזו לעולם לא תגיע. ממש כפי שכולנו מבטחים את הרכב שבו אנחנו נוהגים, ורובנו נוהגים לבטח גם את רכושנו אצל סוכן ביטוח מפני כל צרה שלא תבוא , מתוך משאלת לב שלעולם לא נזדקק לאותה פוליסה.

אנחנו חייבים לזכור, כי התא המשפחתי המתהווה מתאפיין בכך שהוא מהווה בסיס לשותפות כלכלית. התא המשפחתי הוא גם תא כלכלי שיצטרך לכלכל את צעדיו לעתיד לבוא גם בשים לב למקורות הכספיים שיעמדו לרשותו ולמחויבויות כספיות שיקבל על עצמו. זהו גם סוג של עסק מתהווה שילך ויתפתח במהלך החיים המשותפים.

לכן, המחוקק בחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג- 1973 מציע לבני זוג, לפני או במהלך נישואין, לערוך הסכם שיסדיר את ענייניהם הממוניים כדי שבמקרה חלילה של פירוד עתידי או גרוע מכך, פטירה של אחד מבני הזוג, ניתן יהיה, ללא קושי, להסדיר את חלוקת רכוש בין המתגרשים או בין יורשי בן הזוג שניפטר. זאת, ללא צורך לנקוט לשם כך בהליכים משפטיים סבוכים. באין הסכם העונה לכללים הקבועים בחוק- תחול ברירת המחדל שקבע המחוקק. לשם עריכת הסכם ממון דרושה מומחיות וניסוח משפטי  מדויק. בכך מתמחה משרדי.

שלכם דיינה הר-אבן, מגשרת ובוררת מוסמכת