ימי הקורונה – המזל בחיים ובשפיטה

בימים אלה 'ימי הקורונה' בתוך מערבולת החרדות והלחצים נותר גם פנאי להרהורים.

רבים מאתנו נחשפו או יחשפו לנגיף למרות אמצעי הזהירות הננקטים אך לא כולנו נחלה, ובוודאי לא באורח קשה. זאת, כתוצאה ממשתנים שונים ביניהם, המקום בו נמצאנו, ממש בהיסח הדעת, בקרבתו של נשא, והעמידות של המערכת החיסונית שלנו. זו בוודאי אינה בשליטתנו, במקרים רבים היא תולדה של ה- DNA שירשנו מהורינו.

כעורכת דין מומחית לדיני משפחה המרבה לעסוק בגישור משפחתי, חשבתי על ההקבלה המתבקשת בין המזל בעניינים של בריאות למזל בשפיטה.

כעניין שבעובדה חיינו נשלטים על ידי המזל והוא שקובע את הקורה בחיינו.

מדוע? כי ישנן תוצאות שונות שיכולות להתרחש בנסיבות שבהן אנחנו נתונים, לא תמיד יש לנו את היכולת לגרום דווקא לתוצאה מסוימת להתרחש. למעשה על פי רוב אין לנו שליטה בתוצאות. כפי שבבריאות שולט המזל כך גם בבתי המשפט, אותם אני מכירה מקרוב.

כדי לסלק את מוטיב המזל מחיי היומיום יצרו חברות אנושיות מערכות של חוקים וכללים שעל פיהם יש לנהוג. בתרבות שלנו, ראשיתם של כללים אלה בעשרת הדיברות-עשה ואל תעשה. בעידן שלנו אלה הם חוקים שקבעו מחוקקים. אולם החוקים אינם מצליחים לנטרל את יד המזל. מדוע? כיוון שהם ניתנים לפרשנות, ויש להתאים אותם בכל פעם למקרה פרטי כזה או אחר.

פרשנותם של החוקים והתאמתם למקרה הפרטי נעשית על ידי שופטים. שופטים הם לכן בני אדם שאנחנו מאפשרים להם לשלוט בחייהם של בני אדם אחרים של אלה המתדיינים בפניהם. לטעמי הכמיהה שלנו כבני אדם להפקיד את גורלנו בידיהם של שופטים דומה במידה רבה לכמיהתו של ילד לכך שהוריו יפתרו בעבורו את המריבה עם אחיו, או עם אחרים. יתכן וגם הכמיהה לבורא עולם מבוססת, במידה רבה, על אותו סוג של תלות, הצורך שלנו כבני אנוש לפנות לסמכות העליונה שתסייע לנו, שתוגנן עלינו.

הדרך בה שופט מתערב בחייו של האחר היא במידה רבה עניין של מזל. הסיבה לכך היא שבמקרים רבים מאפשרים כללי המשפט לשופט להגיע ליותר מאשר תוצאה אחת. למתדיינים בבית המשפט אין באמת אפשרות לשלוט בתוצאה שאליה מגיע השופט השולט בעניינם. התרבות המשפטית מותירה לשופטים טווח נרחב של שיקול דעת ובחירה, האישיות של השופט, נטיות האופי שלו, תפיסת עולמו, וניסיון החיים  של  השופט ספציפי הדן  במקרה הספציפי באה לידי ביטוי בהכרעה השיפוטית. לכן, רבים הם המקרים בהם תיתכן תוצאה משפטית שונה באותו עניין עצמו אם תיפול ההכרעה אצל שופט כזה או אחר. מכאן ברורה ההבנה שהמזל הוא השולט בשפיטה.

אז איך ניתן במקרה של סכסוך חלילה לשלוט בגורלנו ולהפחית את אלמנט המזל?? התשובה די ברורה. במקרה של סכסוך אנחנו צריכים להשאיר את השליטה בפתרונו בידנו, ולא להשאיר את המחלוקת ביננו לבין האחר ליד המזל – ובמילים אחרות מוטב להימנע מהכרעה שיפוטית. גישור הוא אחד מפתרונות הקסם אליהם אתייחס בהזדמנות אחרת.

שלכם דיינה הר-אבן, מגשרת ובוררת